Türkiye ve İran’dan ortak bildiri: Suriye’nin toprak bütünlüğü ve siyasi tahlil vurgusu!

Türkiye ile İran ortasında Yüksek Seviyeli İşbirliği Kurulu 7. Toplantısı, Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin eş başkanlığında Tahran’da gerçekleştirildi. Toplantının akabinde ortak bildiri yayınlandı.

Bildiride, “Taraflar, ikili münasebetlerinin mevcut durumunun yanı sıra bölgesel ve global gelişmelerin ışığında, ortalarındaki son dört asırdır kardeşlik ve dostluk bağlarının varlığı ve devamı ile bu alakaların, karşılıklı hürmet, karşılıklı çıkar ve güzel komşuluk temelinde genişletilmesinin kıymetini vurgulayarak, iki ülkenin üst seviye yetkililerinin ekonomik, ticari ve transit geçişlerle ilgili bağlarını daima biçimde geliştirmeye yönelik güçlü siyasi iradelerini yineleyerek, Yüksek Seviyeli İşbirliği Kurulu’nun geçmiş toplantılarında alınan kararların uygulanması gereksinimini vurgulayarak, ikili ve bölgesel seviyede terörün her cinsine ve biçimine karşı güçlü siyasi iradelerini tabir ederek, çatışmaların barışçı tahlili için bölgesel ve milletlerarası sistemlerin asli, yadsınamaz ehemmiyetini ve daha adil bir milletlerarası nizamın kurulmasını teminen adaletli, tam kapsayıcı ve insani yaklaşımların gerekliliğini vurgulayarak, Siyasi, ekonomik, kültürel, bilimsel ve güvenlik işbirliğinin yanı sıra, iki ülke ortasında daima üst seviye heyet teatileri ziyaretleri yoluyla, ikili bağlantıların daha da güçlendirilmesi tarafındaki hedeflerini bir kere daha tekrarlamışlardır” denildi.

Türkiye ve İran’ın mevcut sistemlerden tam manasıyla yararlanmak ve Karma Ekonomik Kurul, Tercihli Ticaret Muahedesi (PTA), ulaştırma, bankacılık, gümrük, sıhhat ve tarım alanlarında ortak işbirliği komiteleri dahil yürürlükte bulunan mutabakatları ve düzenlemeleri tam olarak uygulamak maksadıyla ikili ticaret hacmini artırma ve ekonomik işbirliği için yeni imkanlar oluşturma konusundaki taahhütlerini yineledikleri kaydedilen bildiride, yatırımlara yönelik inançlı ve cazip bir ortam oluşturmak dahil iki ülkenin özel bölümlerine garanti ve teşvik sağlamanın ehemmiyetini yinelendiği, bölgesel karayolları ve demiryolları transit ve ulaştırma koridorlarında altyapıya ortak yatırım yapılması istikametinde özel bölümleri teşvik konusundaki iradelerini söz edildiği aktarıldı.

Enerji alanında ikili işbirliğinin güçlendirilmesi ve genişletilmesinin, etrafın korunması ve su kaynakları idaresi alanlarında ortak işbirliğini güçlendirmek ve genişletmek maksadıyla, ikili istişarelerin sürdürülmesini ve ortak çalışma kümelerinin kurulmasının da vurgulandığı kaydedilen bildiride, Konsolosluk işlerinde işbirliğini genişletmeye yönelik uğraşların artırılması ve konsolosluk istişarelerinin tertipli olarak yapılması gereksinimi konusundaki ortak çıkarlarının ele alındığı bildirildi.

“SURIYE’NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE BAĞLILIK VURGULANDI”

Konsey toplantısında, Suriye’nin toprak bütünlüğüne, siyasi birliğine ve ulusal egemenliğine olan bağlılık vurgulanırken, Suriye halkının acılarını hafifletmenin tek yolunun siyasi bir tahlilden geçtiğini ve Astana mutabakatlarının uygulanmasının ehemmiyetinin görüşüldüğü kaydedildi.

Ortak bildiride, “Taraflar, Filistin ve Kudüs’ün her vakit ilgi ve dikkatleri dahilinde olduğunu vurgulamışlar ve her iki ülke, Filistin sıkıntısının vazgeçilmez haklarını gerçekleştirme uğraşlarına ve aksiyonlarına prensipli biçimde dayanak sağlama kelamı vermişler; yasadışı yerleşim aksiyonları de dahil olmak üzere, tüm tek taraflı siyasetlere bir son verilmesinin ve Kudüs-ü Şerif’in kutsallığının korunmasının değerini vurgulamışlar” denildi.
(YM-DK-Y)

KAYNAK: İHA