‘Sağlık çalışanlarına zam’ düzenlemesi Meclis’ten geçti

ANKARA Milliyet –  Yasada yer alan önemli düzenlemeler özetle şöyle:

Emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olup, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan uzman hekim ve diş hekimlerine, 26 bin gösterge rakamının, uzman olmayanlara ise 20 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay ilave ödeme yapılacak.

Sağlık tesislerinde ek ödemeye esas işlemleri denetlemek üzere inceleme heyetleri oluşturulacak.

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına atanan ve döner sermaye gelirlerinden ek ödeme alan eğitim görevlilerine en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 410’u, uzman hekimlerle uzman diş hekimlerine yüzde 335’i ve pratisyen hekim ve diş hekimlerine ise yüzde 265’i oranında, her ay herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın merkezi yönetim bütçesinden ek ödeme yapılacak.

Öğretim üyelerinin mesai saatleri dışında üniversitedeki sağlık hizmetlerinden dolayı aldıkları ilave ücret için belirlenen tavan yükseltilecek.

Adli Tıp Kurumu personelinin sabit ek ödemeleri de merkezi yönetim bütçesinden karşılanacak. İlgili ödemenin tavanı, söz konusu personelin bir ayda alacağı aylık, yan ödeme ve her türlü tazminat toplamının, hizmetin niteliği itibarıyla görevin zorluk ve risk derecesi yüksek olduğu belirlenen personel ile otopsi görevlileri için yüzde 215’e, diğer personel için ise yüzde 200’e çıkarılacak.