İOKBS başvuru ve sınav tarihleri 2022: MEB İOKBS bursluluk sınavı başvuruları ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için geri sayım devam ediyor. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik düzenlenen İOKBS bursluluk sınavı başvuru ve sınav tarihleri, binlerce ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. Maddi durumu yetersiz olan başarılı öğrencilerin katılım sağladığı sınav, bu yıl hangi tarihte yapılacak araştırılıyor. 2022 İOKBS başvuru ve sınav tarihleri, MEB tarafından yayınlanan kılavuz ile birlikte belli oldu. Peki İOKBS başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru nasıl yapılır? İOKBS bursluluk sınavı ne zaman? İşte 2022 MEB İOKBS bursluluk sınavı başvuru ve sınav tarihleri… MEB tarafından ilköğretim 5, 6, 7, 8. sınıflar ile lise hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflar için düzenlenen İOKBS bursluluk sınavı, 4 Eylül 2022 tarihinde saat 10:00’da yapılacak. Sınav sonuçları ise 23 Eylül 2022 tarihinde adayların erişimine açılacak. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı’nın https://www.meb.gov.tr internet sitesinden online olarak yayınlanacak. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir. İOKBS başvuru ve sınav tarihleri 2022: MEB İOKBS bursluluk sınavı başvuruları ne zaman başlıyor? #1 Takvim doğrultusunda adaylar, İOKBS başvurularını, 21 Nisan-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleştirecek. Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin müracaatı, okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacak. Öğrenciler “İOKBS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2022” ve ilgili mevzuata,https://www.meb.gov.tr ve https://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaşabileceklerdir. a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak, b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak, c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’incisınıflarında öğrenci olmak, ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirmeyaptırımı/cezası almamış olmak, d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içindebulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığıokul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardanyoksun bulunmak. Ailenin 2021 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplammiktarın 2022 Mali Yılı için tespit edilen 18.160,00 (onsekizbinyüzaltmış) TL’yi geçmemesigerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2021 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır. İOKBS başvuru ve sınav tarihleri 2022: MEB İOKBS bursluluk sınavı başvuruları ne zaman başlıyor? #2 Öğrencinin; a. Elektronik ortamdaki bilgilerinde eksiklik, hata veya çelişki varsa, b. Okul müdürlüğü, elektronik ortamda başvurusunu onaylamamışsa, c. Başvurusu için gerekli bilgi ve belgeler eksiksiz olarak okul müdürlüğüne teslimedilmemişse, ç. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gördüğü hâlde, MillîEğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği’ne uygun belge düzenlenmemişse,başvurusu geçersiz sayılır.