AB taban fiyata yeni kurallar getiriyor

Strazburg’da bir ortaya gelen AP Genel Konseyi, AB ülkelerinde taban fiyatlara yeni kurallar getiren yasal düzenlemeyi görüştü.

AP milletvekilleri, toplu iş mukavelelerinin yaygınlaştırmasını ve minimum fiyatları yükseltmeyi amaçlayan maddeyi 505 evet, 92 hayır ve 44çekimser oyla kabul etti.

Yasaya nazaran, taban fiyatları belirlemek üye ülkelerin kendi yetki alanı olmaya devam edecek.

Asgari fiyat yükseltilecek

Üye ülkeler, ulusal minimum fiyatları geçim maliyetini ve daha geniş fiyat seviyelerini hesaba katarak belirlemek zorunda olacak. Uygulanan minimum fiyatların, personellerin insani kaidelerde yaşamasına kâfi olması sağlanacak.

Ülkelerdeki taban fiyatların yeterlilikleri pahalandırılacak.

Yeterlilik değerlendirmesi için gerçek fiyatlarla bir mal ve hizmet sepeti kullanılabilecek. Fiyatların toplu pazarlık yoluyla belirlenmesi teşvik edilecek.

Uygulama hareket planı hazırlanacak

Toplu iş kontratının çalışanların yüzde 80’inden daha azının fiyatlarını belirlediği ülkelerde, toplu iş kontratı uygulamasını yaygınlaştırmak üzere hareket planları hazırlanacak.

AB ülkeleri, berbata kullanılabilen taşeronluk, özgür meslek ve kayıt dışı fazla mesai üzere faaliyetleri sıkı biçimde denetim edecek ve bunlara karşı yaptırım sistemi kuracak.

Ücretlerin yalnızca toplu iş mukaveleleri yoluyla belirlendiği AB ülkeleri bu kurallardan muaf olacak.

2 yıllık geçiş sürecinin akabinde yürürlüğe girecek

Yeni kurallar, AB Kurulu’nun onayı sonrasında 2 yıllık bir geçiş sürecinin akabinde yürürlüğe girecek. AB üyesi 27 ülkenin 21’inde minimum fiyat uygulaması bulunuyor.

Danimarka, İtalya, Güney Kıbrıs Rum İdaresi (GKRY), Avusturya, Finlandiya ve İsveç’te ise fiyatlar toplu iş kontratı müzakereleri sonucunda belirleniyor.